Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2022

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których początkowa litera pisana jest wielką literą, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Do celów niniejszego Zastrzeżenia:

Firma (określana w niniejszym Zastrzeżeniu jako „Spółka”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) odnosi się do firmy I & M Montres. r. z oo, Na križovatkách 18, 821 04, Bratysława.

Usługa dotyczy Serwisu.

Użytkownik oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp lub korzysta z Usługi, w zależności od przypadku.

Strona internetowa odnosi się do WatchExclusive, dostępnej pod adresem https://www.watchexclusive.eu/

Zastrzeżenie

Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w treści Serwisu.

W żadnym wypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, bezpośrednie, pośrednie, wynikowe lub przypadkowe szkody lub jakiekolwiek szkody, czy to w ramach działania umownego, zaniedbania lub innego czynu niedozwolonego, wynikające z lub w związku z korzystaniem z Usługi lub zawartość Serwisu. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzupełnień, usunięć lub modyfikacji treści w Serwisie w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia.

Firma nie gwarantuje, że Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych składników.

Zrzeczenie się odpowiedzialności za linki zewnętrzne

Usługa może zawierać łącza do zewnętrznych witryn internetowych, które nie są dostarczane ani utrzymywane przez Firmę ani w żaden sposób z nią powiązane.

Należy pamiętać, że Firma nie gwarantuje dokładności, trafności, aktualności ani kompletności jakichkolwiek informacji na tych zewnętrznych witrynach internetowych.

Zrzeczenie się odpowiedzialności za błędy i pominięcia

Informacje podawane przez Serwis służą wyłącznie jako ogólne wskazówki dotyczące interesujących Cię kwestii. Nawet jeśli Firma podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zapewnić, że zawartość Usługi jest zarówno aktualna, jak i dokładna, mogą wystąpić błędy. Ponadto, biorąc pod uwagę zmieniający się charakter praw, zasad i przepisów, mogą wystąpić opóźnienia, pominięcia lub nieścisłości w informacjach zawartych w Usłudze.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia, ani za wyniki uzyskane w wyniku wykorzystania tych informacji.

Zastrzeżenie dotyczące dozwolonego użytku

Firma może używać materiałów chronionych prawem autorskim, które nie zawsze były wyraźnie autoryzowane przez właściciela praw autorskich. Firma udostępnia takie materiały do ​​krytyki, komentowania, przekazywania wiadomości, nauczania, stypendiów lub badań.

Jeśli chcesz wykorzystać materiał chroniony prawem autorskim z Usługi do własnych celów, które wykraczają poza dozwolony użytek, musisz uzyskać zgodę właściciela praw autorskich.

Wyrażone poglądy Zastrzeżenie

Usługa może zawierać poglądy i opinie, które są poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalną politykę lub stanowisko jakiegokolwiek innego autora, agencji, organizacji, pracodawcy lub firmy, w tym Spółki.

Komentarze publikowane przez użytkowników są ich wyłączną odpowiedzialnością, a użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność, odpowiedzialność i winę za wszelkie zniesławienie lub spory, które wynikają z czegoś, co zostało napisane w komentarzu lub są bezpośrednim skutkiem czegoś, co zostało napisane w komentarzu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za komentarz publikowany przez użytkowników i zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego komentarza z dowolnego powodu.

Brak wyłączenia odpowiedzialności

Informacje zawarte w Usłudze są udostępniane przy założeniu, że Spółka nie jest zaangażowana w świadczenie usług prawnych, księgowych, podatkowych lub innych profesjonalnych porad i usług. Jako taki, nie powinien być używany jako substytut konsultacji z profesjonalnymi doradcami księgowymi, podatkowymi, prawnymi lub innymi kompetentnymi doradcami.

W żadnym wypadku Firma ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody wynikające z lub w związku z dostępem lub użytkowaniem lub niemożnością dostępu lub korzystania z Usługi.

Oświadczenie „Używaj na własne ryzyko”

Wszystkie informacje w Serwisie są dostarczane „tak jak są”, bez gwarancji kompletności, dokładności, aktualności lub wyników uzyskanych w wyniku wykorzystania tych informacji oraz bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi gwarancje wydajności, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani nikogo innego za jakąkolwiek decyzję lub działanie podjęte w oparciu o informacje podane przez Serwis ani za jakiekolwiek szkody wynikowe, specjalne lub podobne, nawet jeśli zostanie poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Zastrzeżenia, możesz skontaktować się z nami:

E-mailem: policy@watchexclusive.eu

Odwiedzając tę ​​stronę na naszej stronie internetowej: https://www.watchexclusive.eu/pl/kontakt

Produkt dodany do listy życzeń