Dziękujemy za odwiedzenie strony www.watchexclusive.eu („strona”). Wszystko w tej witrynie podlega warunkom („warunkom”) określonym poniżej. Przeczytaj uważnie niniejsze warunki przed użyciem witryny w jakikolwiek sposób, w tym przeglądaniem lub zamawianiem z naszej strony. Korzystając z tej witryny, akceptujesz te warunki. Od czasu do czasu możemy zmieniać te warunki, dlatego powinieneś je przeglądać za każdym razem, gdy odwiedzasz tę stronę. Powinieneś wydrukować lub zapisać kopię niniejszych warunków do wykorzystania w przyszłości. Warunki te zostały ostatnio zaktualizowane 2.3.2020

Informacje o nas
Ta strona jest obsługiwana przez I&M Montres s.r.o. ("my"). Jesteśmy zarejestrowani w Obvodný úrad Bratysława, Słowacja pod numerem firmy 47218061 oraz z naszą siedzibą pod adresem Na križovatkách 18, 821 04 Bratysława, Słowacja. Nasz główny adres handlowy to Na križovatkách 18, 821 04 Bratysława, Słowacja. Nasz numer identyfikacji podatkowej to SK2023803793. Możesz skontaktować się z nami przez e-mail info@watchexclusive.eu, telefonicznie: +421 903 52 01 52 lub napisz do nas na Na križovatkách 18, 821 04 Bratysława, Słowacja.
Korzystanie z naszej strony
Co możesz robić:
* Możesz uzyskać dostęp do witryny i przeglądać zawartość dostępną na stronie.
* Użytkownik może elektronicznie kopiować i drukować w formie papierowej dowolną indywidualną stronę do własnego użytku niekomercyjnego, w celu złożenia zamówienia na tej stronie lub korzystania z niej jako źródła zakupów, o ile nie rób żadnej z rzeczy opisanych poniżej w „tym, czego nie wolno ci robić”.
Nie możesz:
* kopiuj, pobieraj, przechowuj, udostępniaj, rozpowszechniaj, sprzedawaj lub oferuj sprzedaż całości lub dowolnej części treści lub witryny, z wyjątkiem przypadków określonych powyżej pod nagłówkiem „co możesz robić”;
* kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów na tej stronie w dowolnym celu komercyjnym bez naszej zgody;
* pobierz lub w inny sposób skopiuj (bezpośrednio lub pośrednio) dowolną treść, pliki lub dane ze strony, aby utworzyć lub wypełnić bazę danych lub publikację dowolnego rodzaju;
* usuń wszelkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności intelektualnej z materiałów skopiowanych lub wydrukowanych z tej strony;
* usuń lub zmień dowolną treść witryny lub próbuj ominąć zabezpieczenia lub zakłócać prawidłowe działanie witryny lub serwerów, na których jest ona hostowana
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat dozwolonego użytkowania lub licencja na ponowną publikację dowolnej części strony (lub dowolnych treści na stronie), napisz do nas na adres info@watchexclusive.eu lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +421 903 52 01 52.
Warunki dodatkowe mogą również mają zastosowanie do niektórych funkcji, części lub treści witryny, a tam, gdzie mają one zastosowanie, będą wyświetlane przed uzyskaniem dostępu do odpowiednich funkcji, części lub treści. [Na przykład, jeśli zgłosisz jakieś nagrody lub konkursy dostępne na stronie, zastosowanie będą miały dodatkowe warunki konkursu].
Prawa własności intelektualnej
Wszelkie prawa własności intelektualnej do dowolnych treści na stronie (w tym tekstu, grafiki, oprogramowania, zdjęć i innych obrazów, filmów, dźwięku, znaków towarowych i logo) są własnością nas lub naszych licencjodawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych warunkach, żadne z postanowień niniejszych warunków nie daje żadnych praw w odniesieniu do jakichkolwiek praw własności intelektualnej będących własnością nas lub naszych licencjodawców, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie nabywa żadnych praw własności, pobierając treści ze strony. Jeśli drukujesz, kopiujesz lub przechowujesz strony ze strony (tylko zgodnie z niniejszymi warunkami), musisz upewnić się, że wszelkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności intelektualnej zawarte w oryginalnej treści są odtwarzane.
Treści i linki stron trzecich
Nie ponosimy odpowiedzialności za treści stron trzecich w tej witrynie. Treści stron trzecich obejmują na przykład treść reklam. Ta strona może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych. Linki te są podane wyłącznie w celach informacyjnych i uzyskujesz do nich dostęp na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść witryn lub zasobów stron trzecich.
Twoje dane osobowe
Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie z naszą Polityką prywatności, która stanowi część niniejszych warunków.
Zamawianie towarów i / lub usług oraz informacji o umowie
Jeśli złożysz zamówienie na towary i / lub usługi za pośrednictwem tej strony, klikając „Akceptuję”, twoje zamówienie jest dla nas ofertą zakupu towarów i / lub usług na naszej stronie internetowej. Potwierdzimy odbiór Twojego zamówienia, wysyłając Ci [automatycznie wygenerowany] e-mail potwierdzający Twoje zamówienie. Umowa będzie dotyczyła tylko tych konkretnych towarów i / lub usług, o których mowa w naszym e-mailu potwierdzającym naszą akceptację zamówienia. Umowa może być zawarta w języku angielskim, niemieckim lub słowackim.
Powinieneś przeczytać i sprawdzić szczegóły w tym e-mailu, aby upewnić się, że są poprawne. Nie będziemy zobowiązani do dostarczania żadnych innych towarów, które mogły być częścią twojego zamówienia, chyba że i dopóki nie potwierdzimy wysyłki takich towarów w osobnym e-mailu. Jeśli dane w e-mailu potwierdzające zamówienie są nieprawidłowe lub jeśli nie jesteś zadowolony z danych w e-mailu, skontaktuj się z nami pod adresem info@watchexclusive.eu i naszym adresem Na križovatkách 18, 821 04 Bratysława, Słowacja. Zakupione towary zostaną dostarczone przez Slovenská Pošta, a.s, która znajduje się pod adresem podanym na stronie www.posta.sk.
Dostępność
Informacje wyświetlane na tej stronie dotyczące dostępności mogą zostać przez nas zmienione bez powiadomienia. Nie możemy zagwarantować stałej lub ciągłej dostępności wszystkich produktów na tej stronie. Wszystkie zamówienia zależą od dostępności przez cały czas.
Cena i koszty dostawy
Dołożymy wszelkich starań, aby ceny podane na naszej stronie były prawidłowe. Informacje wyświetlane na tej stronie dotyczące cen mogą ulec zmianie przez nas bez uprzedzenia, ale te na stronie w momencie złożenia zamówienia będą cenami obowiązującymi dla tego zamówienia. Jeżeli prawidłowa cena towarów i / lub usług jest niższa od podanej przez nas ceny, pobieramy niższą kwotę przy wysyłce. Jeśli poprawna cena towarów i / lub usług jest wyższa niż cena podana na naszej stronie, możemy odrzucić Twoje zamówienie według własnego uznania, w którym to przypadku powiadomimy Cię o takim odrzuceniu i poprawnej cenie za towary i / lub usługi. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie ceny zawierają podatek VAT (w stosownych przypadkach), ale nie uwzględniają kosztów dostawy (o czym zostaniesz powiadomiony osobno przed złożeniem zamówienia). Może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat za dostawę i może nie być możliwe dostarczenie jej do niektórych lokalizacji. Wszelkie ograniczenia dotyczące dostawy są określone na stronie www.watchexclusive.eu/page/9/delivery-terms.html. Koszty dostawy zostaną powiadomione przez ciebie na stronie po złożeniu zamówienia i zostaną potwierdzone w potwierdzającej wiadomości e-mail.
Zapłata
Płatność za towary [i / lub usługi] zostanie dokonana za pośrednictwem strony zgodnie z procedurą opisaną na stronie.
* Płatności PayPal
* Przelew bankowości internetowej na nasze konto bankowe z dowolnej instytucji bankowej. Identyfikator transakcji to numer zamówienia. Po otrzymaniu płatności prześlemy towar.
* Płatność kartą kredytową, bezpośrednio z witryny za pośrednictwem bezpiecznej usługi z PayPal. Twoje konto bankowe zostanie obciążone natychmiast po złożeniu zamówienia, jeśli zdecydujesz się zapłacić kartą debetową lub kredytową
Chłodzenie okresu
Po zawarciu umowy, jak wyjaśniono w sekcji 7 powyżej, przysługuje Ci okres odstąpienia od umowy, podczas którego masz prawo do odstąpienia od umowy bez opłat. Możesz skorzystać z tego prawa, powiadamiając nas pocztą elektroniczną na adres info@watchexclusive.eu lub pisząc do nas na Na križovatkách 18, 821 04 Bratysława, Słowacja. Okres na odstąpienie od umowy i związane z nim prawo do odstąpienia wynosi siedem dni roboczych, począwszy od towarów, następnego dnia po dniu otrzymania towarów, a w przypadku usług - od dzień po zakupie usług. Należy pamiętać, że utracisz prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług w okresie odstąpienia od umowy po aktywacji usług lub skorzystaniu z usług, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musisz odesłać nam towar w oryginalnym stanie na nasz adres kontaktowy na własny koszt (chyba, że ​​dostarczyliśmy Ci przedmiot w wyniku błędu lub jeśli przedmiot jest uszkodzony lub wadliwy) jak najszybciej po odstąpieniu od umowy. Ponosisz odpowiedzialność za koszty zwrotu towarów, a my zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty nieprzekraczającej naszych bezpośrednich kosztów odzyskania towarów, jeśli nie zwrócisz towarów lub zwrócisz je na nasz koszt. Wszelkie takie obciążenia będą dokonywane na karcie płatniczej użytej w pierwotnym zamówieniu. Po powiadomieniu nas, że chcesz anulować zakup przedmiotu lub usług, zwrócimy wszelkie płatności dokonane przez Ciebie [poprzez ponowne zaksięgowanie kwoty na koncie], tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie w ciągu 30 dni od daty anulowanie. Nie będziesz mieć prawa do odstąpienia od umowy na dostawę któregokolwiek z następujących towarów: - na dostawę towarów wykonanych zgodnie z twoimi specyfikacjami lub wyraźnie spersonalizowanych lub które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone lub mogą ulec zniszczeniu lub wygasnąć szybko
Polityka zwrotów
Gdy zwrócisz nam towar, ponieważ anulowałeś umowę między nami w okresie odstąpienia od umowy) lub anulowałeś umowę o świadczenie usług przed ich rozpoczęciem oraz w okresie odstąpienia od umowy, zwrócimy Ci należny zwrot tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie w ciągu 30 dni od dnia powiadomienia o rezygnacji. W przypadku towarów zwrócimy pełną cenę towaru, w tym koszt wysłania produktu do Ciebie. Ponosisz jednak odpowiedzialność za koszty zwrotu produktu do nas. Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś zadowolony z produktu, np. jeśli nie jest to, co zamówiłeś, jest uszkodzone lub wadliwe lub dostarczyliśmy nieprawidłową ilość, prosimy o zwrot produktu do nas. Po potwierdzeniu wady produktu lub innego problemu, będziemy: - zapewniać pełny zwrot za wszelkie towary uszkodzone lub wadliwe, jeśli nastąpi to w rozsądnym terminie po sprzedaży; lub - według własnego uznania, napraw lub wymień towar na nasz koszt (w tym koszt wysyłki), chyba że nie byłoby to możliwe lub byłoby nieproporcjonalnie kosztowne w danych okolicznościach, w którym to przypadku zwrócimy Ci zapłaconą przez Ciebie kwotę dla danych towarów. Powiadomimy Cię o zwrocie środków pocztą elektroniczną w rozsądnym terminie. Zazwyczaj przetwarzamy należny Ci zwrot pieniędzy tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie w ciągu 30 dni od dnia, w którym potwierdziliśmy Ci e-mailem, że masz prawo do zwrotu pieniędzy za wadliwe towary. Zazwyczaj zwracamy pieniądze otrzymane od Ciebie przy użyciu tej samej metody, którą pierwotnie użyłeś do zapłaty za zakup.
Anulowanie przez nas
Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy między nami, jeśli na przykład: - nie mamy wystarczających zapasów, aby dostarczyć zamówiony towar; - nie dostarczamy na twój obszar; lub - jeden lub więcej zamówionych towarów zostało wymienionych w nieprawidłowej cenie z powodu błędu typograficznego lub błędu w informacjach cenowych otrzymanych od naszych dostawców. Jeśli anulujemy umowę, powiadomimy Cię e-mailem i ponownie zasilimy Twoje konto każdą kwotą potrąconą przez nas z Twojej karty kredytowej lub debetowej tak szybko, jak to możliwe, ale w każdym razie w ciągu 30 dni od zamówienia.
Dostawa towaru do Ciebie
Dostarczymy zamówione przez ciebie towary na adres, który podasz nam w celu dostawy w momencie składania zamówienia na stronie. Dostawa zostanie zrealizowana jak najszybciej po przyjęciu zamówienia, a w każdym razie w ciągu 30 dni od następnego dnia po jego otrzymaniu. W zależności od wybranej metody wysyłki i adresu dostawy, dostawa produktów zwykle trwa od [jednego do siedmiu] dni wysyłki. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie spowodowane brakiem możliwości odbioru produktów przez kogoś. [Twoim obowiązkiem jest skontaktowanie się z pocztą lub firmą kurierską w celu uzgodnienia odbioru lub dostawy produktów, których nie można było dostarczyć, ponieważ byłeś niedostępny].
Wydarzenia poza naszą kontrolą
Nie będziemy ponosić wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie w dostarczeniu zamówionych towarów, spowodowane przez jakiekolwiek zdarzenie lub okoliczności pozostające poza naszą rozsądną kontrolą, w tym między innymi strajki, blokady i inne spory przemysłowe, awarie systemów lub dostęp do sieci, powódź, pożar, wybuch.
Powiadomienia
Wszystkie przesłane nam powiadomienia muszą zostać przesłane na dane kontaktowe na tej stronie www.watchexclusive.eu/page/12/imprint.html. Możemy powiadomić Cię na adres e-mail lub adres pocztowy, który podasz nam przy zakupie. [Powiadomienie zostanie uznane za otrzymane i prawidłowo doręczone 24 godziny po wysłaniu wiadomości e-mail lub trzy dni po dacie wysłania dowolnego listu.] W celu potwierdzenia doręczenia jakiegokolwiek zawiadomienia wystarczy udowodnić, w przypadku pismo, że list został odpowiednio zaadresowany, opieczętowany i umieszczony na poczcie, aw przypadku wiadomości e-mail, że wiadomość e-mail została wysłana na wskazany adres e-mail adresata.
Gwarancja
Wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie objęte są MINIMALNYM okresem 2-letniej gwarancji.
Ceny wszystkich produktów są zawarte. 20% VAT lub bez. 20% VAT (dla klientów spoza UE) + DARMOWA wysyłka
Produkt dodany do listy życzeń

Używamy plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia i pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób możemy to poprawić. Niektóre z nich są niezbędne do działania tej witryny. Kontynuując korzystanie z naszej strony, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wszystkich plików cookie. Dowiedzieć się więcej.