Ostatnia aktualizacja: 30 marca 2022

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania z Usługi oraz informuje o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu świadczenia i ulepszania usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Interpretacja i definicje

interpretacja

Słowa, których początkowa litera pisana jest wielką literą, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności:

Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.

Biznes , w rozumieniu CCPA (California Consumer Privacy Act), oznacza Spółkę jako podmiot prawny, który gromadzi dane osobowe Konsumentów oraz określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Konsumentów lub w imieniu którego takie zbierane są informacje, które samodzielnie lub wspólnie z innymi określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych konsumentów, którzy prowadzą działalność w stanie Kalifornia.

Spółka (zwana w niniejszej Umowie „Spółką”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) odnosi się do I & M Montres sro, Na križovatkách 18, 821 04, Bratysława.

Na potrzeby RODO Administratorem Danych jest Spółka.

Konsument w rozumieniu CCPA (California Consumer Privacy Act) oznacza osobę fizyczną zamieszkałą w Kalifornii. Rezydent, zgodnie z definicją w prawie, obejmuje (1) każdą osobę, która przebywa w USA w celu innym niż tymczasowy lub przejściowy, oraz (2) każdą osobę, która ma miejsce zamieszkania w USA, która przebywa poza USA na czas lub cel tranzytu.

Pliki cookie to małe pliki, które są umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez witrynę internetową, zawierające szczegóły historii przeglądania tej witryny wśród wielu jej zastosowań.

Kraj odnosi się do: Słowacja

danych w rozumieniu RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oznacza Spółkę jako osobę prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.

Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

Do Not Track (DNT) to koncepcja promowana przez amerykańskie organy regulacyjne, w szczególności przez amerykańską Federalną Komisję Handlu (FTC), w celu opracowania i wdrożenia przez branżę internetową mechanizmu umożliwiającego użytkownikom Internetu kontrolowanie śledzenia ich online Działania na stronach internetowych.

Facebook Fan Page to profil publiczny o nazwie WatchExclusive stworzony specjalnie przez Spółkę w sieci społecznościowej Facebook, dostępny pod adresem https://www.facebook.com/watchexclusive/

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

Do celów RODO dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Ciebie, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub kilka szczególnych czynników fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych tożsamość.

Dla celów ustawy CCPA Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje, które identyfikują, odnoszą się do, opisują lub mogą być powiązane z Państwem lub mogą być w uzasadniony sposób powiązane z Państwem bezpośrednio lub pośrednio.

Sprzedaż w rozumieniu CCPA (California Consumer Privacy Act) oznacza sprzedaż, wypożyczanie, udostępnianie, ujawnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie, przekazywanie lub przekazywanie w inny sposób ustnie, pisemnie, elektronicznie lub w inny sposób danych osobowych konsumenta innej firmie lub stronie trzeciej za pieniądze lub inne wartościowe wynagrodzenie.

Usługa odnosi się do serwisu internetowego.

Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia świadczenia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy Spółce w analizie sposobu korzystania z Usługi. Na potrzeby RODO usługodawcy są uważani za podmioty przetwarzające dane.

Zewnętrzna Usługa Mediów Społecznościowych odnosi się do dowolnej witryny internetowej lub dowolnej witryny sieci społecznościowej, za pośrednictwem której Użytkownik może się zalogować lub utworzyć konto w celu korzystania z Usługi.

Dane dotyczące użytkowania odnoszą się do danych zbieranych automatycznie, generowanych podczas korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

Strona internetowa odnosi się do WatchExclusive, dostępnej pod adresem https://www.watchexclusive.eu/

Masz na myśli osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp lub korzysta z Usługi, w zależności od przypadku.

Zgodnie z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) możesz być określany jako podmiot danych lub jako użytkownik, ponieważ jesteś osobą korzystającą z Usługi.

Zbieranie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

dane osobiste

Podczas korzystania z naszej usługi możemy poprosić Cię o podanie nam pewnych danych osobowych, które mogą być użyte do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Ciebie. Informacje umożliwiające identyfikację osoby mogą obejmować między innymi:

adres e-mail

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres, województwo, prowincja, kod pocztowy, miasto

Informacje o koncie bankowym w celu zapłaty za produkty i/lub usługi w ramach usługi

Dane użytkowania

Kiedy płacisz za produkt i/lub usługę przelewem bankowym, możemy poprosić Cię o podanie informacji w celu ułatwienia tej transakcji i zweryfikowania Twojej tożsamości. Takie informacje mogą obejmować między innymi:

Data urodzenia

Paszport lub dowód osobisty

Wyciągi z kart bankowych

Inne informacje łączące Cię z adresem

Dane użytkowania

Dane o użytkowaniu są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego Twojego urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, godzina i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne urządzenie identyfikatory i inne dane diagnostyczne.

Gdy uzyskujesz dostęp do usługi za pomocą urządzenia mobilnego lub za jego pośrednictwem, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym między innymi typ używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, system operacyjny, rodzaj mobilnej przeglądarki internetowej, z której korzystasz, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą usługę lub uzyskujesz dostęp do usługi za pomocą urządzenia mobilnego lub za jego pośrednictwem.

Informacje z zewnętrznych serwisów społecznościowych

Firma umożliwia założenie konta i zalogowanie się w celu korzystania z Usługi za pośrednictwem następujących zewnętrznych usług mediów społecznościowych:

Google

Facebook

Świergot

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować za pośrednictwem zewnętrznej usługi mediów społecznościowych lub w inny sposób udzielić nam dostępu do usługi mediów społecznościowych, możemy gromadzić dane osobowe, które są już powiązane z Twoim kontem w zewnętrznej usłudze mediów społecznościowych, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, Twoje działania lub Twoja lista kontaktów powiązana z tym kontem.

Możesz również mieć możliwość udostępnienia Spółce dodatkowych informacji za pośrednictwem konta Twojej zewnętrznej usługi mediów społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się podać takie informacje i dane osobowe, podczas rejestracji lub w inny sposób, wyrażasz zgodę na używanie, udostępnianie i przechowywanie ich w Spółce w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszym serwisie i przechowywać określone informacje. Stosowane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz ulepszania i analizowania naszych usług. Stosowane przez nas technologie mogą obejmować:

Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki. Plik cookie to mały plik umieszczany na Twoim urządzeniu. Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego serwisu. O ile nie dostosowałeś ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz serwis może wykorzystywać pliki cookie.

pliki cookie flash. Niektóre funkcje naszego Serwisu mogą wykorzystywać lokalnie przechowywane obiekty (lub pliki cookie Flash) do zbierania i przechowywania informacji o Twoich preferencjach lub Twojej aktywności w naszym Serwisie. Pliki cookie Flash nie są zarządzane przez te same ustawienia przeglądarki, które są używane w przypadku plików cookie przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania plików cookie Flash, przeczytaj „Gdzie mogę zmienić ustawienia wyłączania lub usuwania lokalnych obiektów udostępnionych?” dostępne pod adresem https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_

sygnały nawigacyjne w sieci web. Niektóre sekcje naszych usług i nasze wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne zwane sygnalizatorami sieciowymi (określane również jako przezroczyste gify, znaczniki pikselowe i jednopikselowe gify), które pozwalają Firmie, na przykład, zliczać użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzył wiadomość e-mail i inne powiązane statystyki strony (na przykład rejestrowanie popularności określonej sekcji oraz weryfikacja integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym po przejściu do trybu offline, podczas gdy sesyjne pliki cookie są usuwane, gdy tylko zamkniesz przeglądarkę internetową. Możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie tutaj: Pliki cookie według Generatora warunków .

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie w celach określonych poniżej:

Niezbędne/niezbędne pliki cookie

Typ: sesyjne pliki cookie

Administrowany przez: Nam

Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej i umożliwienia korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.

Polityka plików cookie / Powiadomienie o akceptacji plików cookie

Typ: trwałe pliki cookie

Administrowany przez: Nam

Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali korzystanie z plików cookie w witrynie.

Funkcjonalne pliki cookie

Typ: trwałe pliki cookie

Administrowany przez: Nam

Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane podczas korzystania z witryny, takie jak zapamiętanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie bardziej osobistego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania swoich preferencji za każdym razem, gdy korzystasz z witryny.

Śledzące i wydajnościowe pliki cookie

Typ: trwałe pliki cookie

Administrowane przez: Strony trzecie

Cel: Te pliki cookie służą do śledzenia informacji o ruchu na stronie i sposobie korzystania z niej przez użytkowników. Informacje zebrane za pomocą tych plików cookie mogą bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować Cię jako indywidualnego gościa. Dzieje się tak, ponieważ gromadzone informacje są zazwyczaj powiązane z pseudonimowym identyfikatorem powiązanym z urządzeniem, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do witryny. Możemy również używać tych plików cookie do testowania nowych stron, funkcji lub nowych funkcji witryny, aby zobaczyć, jak nasi użytkownicy na nie reagują.

Aby uzyskać więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie i Twoich wyborach dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę plików cookie lub sekcję Pliki cookie w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe w następujących celach:

Aby zapewnić i utrzymać naszą Usługę , w tym monitorować korzystanie z naszej Usługi.

W celu zarządzania Twoim Kontem: w celu zarządzania Twoją rejestracją jako użytkownika Usługi. Podane przez Ciebie Dane Osobowe mogą zapewnić Ci dostęp do różnych funkcji Usługi, z których możesz korzystać jako zarejestrowany użytkownik.

W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i zawarcie umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług, które nabyłeś lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem usługi.

Aby skontaktować się z Tobą: Aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, SMS-ów lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikacji informacyjnej związanej z funkcjonalnościami, produktami lub zakontraktowanymi usługami, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione dla ich realizacji.

Aby dostarczać Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji.

Aby zarządzać Twoimi prośbami: Aby uczestniczyć i zarządzać Twoimi prośbami do nas.

Aby dostarczać Ci ukierunkowaną reklamę : Możemy wykorzystywać Twoje dane do opracowywania i wyświetlania treści i reklam (oraz współpracować z zewnętrznymi dostawcami, którzy to robią) dostosowanych do Twoich zainteresowań i/lub lokalizacji oraz do mierzenia ich skuteczności.

W przypadku przeniesienia działalności: możemy wykorzystać Twoje dane do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub wszystkich naszych aktywów, zarówno w ramach kontynuacji działalności, jak i w ramach upadłości, likwidacji, lub podobne postępowanie, w którym posiadane przez Nas Dane Osobowe dotyczące użytkowników naszego Serwisu znajdują się wśród przekazywanych aktywów.

Do innych celów : Możemy wykorzystywać Twoje dane do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszych usług, produktów, usług, marketingu i Twoich doświadczeń.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

Usługodawcom: możemy udostępniać Twoje dane osobowe Usługodawcom w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, reklamowania się w witrynach stron trzecich po odwiedzeniu przez Ciebie naszej Usługi, w celu przetwarzania płatności, w celu skontaktowania się z Tobą.

W przypadku przeniesienia działalności: Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku z lub w trakcie negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie.

Z podmiotami stowarzyszonymi: Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w takim przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę macierzystą i wszelkie inne podmioty zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które znajdują się pod wspólną z nami kontrolą.

Partnerom biznesowym: Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.

Z innymi użytkownikami: kiedy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcję w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz. Jeśli wchodzisz w interakcję z innymi użytkownikami lub rejestrujesz się za pośrednictwem zewnętrznego serwisu społecznościowego, Twoje kontakty w zewnętrznym serwisie społecznościowym mogą zobaczyć Twoje imię i nazwisko, profil, zdjęcia i opis Twojej aktywności. Podobnie inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy Twojej aktywności, komunikować się z Tobą i przeglądać Twój profil.

Za Twoją zgodą : możemy ujawnić Twoje dane osobowe w dowolnym innym celu za Twoją zgodą.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Firma będzie przechowywać Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma chce również zachować Dane użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności Naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

Przekazywanie Twoich danych osobowych

Twoje informacje, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że te informacje mogą być przesyłane do — i przechowywane na — komputerach znajdujących się poza Państwa stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od tych obowiązujących w Państwa jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie przez Ciebie takich informacji oznacza Twoją zgodę na to przeniesienie.

Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że zostaną wprowadzone odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoje dane i inne dane osobowe.

Ujawnianie Twoich danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane. Powiadomimy Cię, zanim Twoje Dane Osobowe zostaną przekazane i staną się przedmiotem innej Polityki Prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymagania prawne

Firma może ujawnić Twoje dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

Wypełnij obowiązek prawny

Chronić i bronić praw lub własności Firmy

Zapobiegaj lub badaj ewentualne nadużycia w związku z usługą

Chroń bezpieczeństwo osobiste użytkowników serwisu lub społeczeństwa

Ochrona przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla Nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Usługodawcy, z których korzystamy, mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych. Ci zewnętrzni dostawcy gromadzą, przechowują, wykorzystują, przetwarzają i przesyłają informacje o Twojej aktywności w naszym Serwisie zgodnie z ich Polityką prywatności.

Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej usługi.

Google Analytics

Google Analytics to usługa analityki internetowej oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Możesz zrezygnować z udostępniania swojej aktywności w Usłudze Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek uniemożliwia Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js i dc.js) udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności odwiedzin.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Google dotyczących prywatności, odwiedź stronę internetową Google Prywatność i warunki: https://policies.google.com/privacy

Hotjar

Ich Politykę prywatności można zobaczyć pod adresem https://www.hotjar.com/privacy/

marketing e-mailowy

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą w celu przesyłania biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania niektórych lub wszystkich tych komunikatów od nas, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji lub instrukcje zawarte w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami.

Możemy korzystać z usług dostawców usług marketingu e-mailowego do zarządzania i wysyłania wiadomości e-mail do Ciebie.

mailchimp

Mailchimp to usługa wysyłania e-maili marketingowych świadczona przez The Rocket Science Group LLC.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk w zakresie prywatności Mailchimp, odwiedź ich Politykę prywatności: https://mailchimp.com/legal/privacy/

PrestaShop

Ich Politykę prywatności można zobaczyć pod adresem https://www.prestashop.com/en/privacy-policy

płatności

W ramach usługi możemy dostarczać płatne produkty i/lub usługi. W takim przypadku możemy korzystać z usług stron trzecich do przetwarzania płatności (np. procesorów płatności).

Nie będziemy przechowywać ani gromadzić danych Twojej karty płatniczej. Informacje te są przekazywane bezpośrednio naszym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym płatności, których wykorzystanie Twoich danych osobowych podlega ich Polityce prywatności. Te procesory płatności są zgodne ze standardami określonymi przez PCI-DSS zarządzanymi przez Radę Standardów Bezpieczeństwa PCI, która jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, Mastercard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczną obsługę informacji o płatnościach.

Płatności w sklepie Apple Store

Ich Politykę prywatności można znaleźć na stronie https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

Płatności w aplikacji Google Play

Ich Politykę prywatności można zobaczyć pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/

Stripe

Ich Politykę prywatności można zobaczyć na https://stripe.com/us/privacy

PayPal

Ich Politykę prywatności można zobaczyć pod adresem https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Kiedy korzystasz z naszej usługi, aby zapłacić za produkt i/lub usługę przelewem bankowym, możemy poprosić Cię o podanie informacji w celu ułatwienia tej transakcji i zweryfikowania Twojej tożsamości.

Remarketing behawioralny

Firma korzysta z usług remarketingowych, aby reklamować się do Ciebie po tym, jak uzyskałeś dostęp lub odwiedziłeś naszą Usługę. My i nasi zewnętrzni dostawcy używamy plików cookie i technologii innych niż pliki cookie, aby pomóc nam rozpoznać Twoje urządzenie i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej Usługi, abyśmy mogli ulepszyć naszą Usługę, aby odzwierciedlić Twoje zainteresowania i wyświetlać Ci reklamy, które mogą być bardziej interesujące Tobie.

Ci zewnętrzni dostawcy gromadzą, przechowują, wykorzystują, przetwarzają i przesyłają informacje o Twojej aktywności w naszej usłudze zgodnie z ich Polityką prywatności i aby umożliwić nam:

Mierz i analizuj ruch i aktywność przeglądania w naszej usłudze

Wyświetlaj reklamy naszych produktów i/lub usług w witrynach lub aplikacjach osób trzecich

Mierz i analizuj wydajność naszych kampanii reklamowych

Niektórzy z tych zewnętrznych dostawców mogą korzystać z technologii innych niż pliki cookie, na które ustawienia przeglądarki blokujące pliki cookie mogą nie mieć wpływu. Twoja przeglądarka może nie zezwalać na blokowanie takich technologii. Możesz użyć następujących narzędzi stron trzecich, aby odmówić gromadzenia i wykorzystywania informacji w celu wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach:

Platforma rezygnacji NAI: http://www.networkadvertising.org/choices/

Platforma rezygnacji EDAA http://www.youronlinechoices.com/

Platforma rezygnacji DAA: http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam, włączając funkcje prywatności na swoim urządzeniu mobilnym, takie jak ograniczenie śledzenia reklam (iOS) i rezygnacja z personalizacji reklam (Android). Więcej informacji można znaleźć w systemie pomocy urządzenia przenośnego.

Możemy udostępniać informacje, takie jak zaszyfrowane adresy e-mail (jeśli są dostępne) lub inne identyfikatory internetowe zebrane w naszej usłudze, tym zewnętrznym dostawcom. Dzięki temu nasi zewnętrzni dostawcy mogą rozpoznawać i dostarczać Ci reklamy na różnych urządzeniach i przeglądarkach. Aby dowiedzieć się więcej o technologiach stosowanych przez tych zewnętrznych dostawców i ich możliwościach obsługi wielu urządzeń, zapoznaj się z Polityką prywatności każdego dostawcy wymienionego poniżej.

Zewnętrzni dostawcy, z których korzystamy, to:

Reklamy Google (AdWords)

Usługa remarketingowa Google Ads (AdWords) jest dostarczana przez Google Inc.

Możesz zrezygnować z Google Analytics dla reklam graficznych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google, odwiedzając stronę Ustawienia reklam Google: http://www.google.com/settings/ads

Google zaleca również zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics — https://tools.google.com/dlpage/gaoptout — dla przeglądarki internetowej. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics zapewnia odwiedzającym możliwość zapobiegania gromadzeniu i wykorzystywaniu ich danych przez Google Analytics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Google dotyczących prywatności, odwiedź stronę internetową Google Prywatność i warunki: https://policies.google.com/privacy

Remarketing Bing Ads

Usługa remarketingu Bing Ads jest dostarczana przez Microsoft Inc.

Możesz zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach Bing Ads, postępując zgodnie z ich instrukcjami: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Możesz dowiedzieć się więcej o praktykach i zasadach ochrony prywatności firmy Microsoft, odwiedzając ich stronę Polityki prywatności: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

Twitter

Usługa remarketingu na Twitterze jest świadczona przez Twitter Inc.

Możesz zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach na Twitterze, postępując zgodnie z ich instrukcjami: https://support.twitter.com/articles/20170405

Możesz dowiedzieć się więcej o praktykach i politykach prywatności Twittera, odwiedzając ich stronę Polityki prywatności: https://twitter.com/privacy

Facebook

Usługa remarketingu na Facebooku jest świadczona przez Facebook Inc.

Możesz dowiedzieć się więcej o reklamach opartych na zainteresowaniach z Facebooka, odwiedzając tę stronę: https://www.facebook.com/help/516147308587266

Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach Facebooka, postępuj zgodnie z instrukcjami Facebooka: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook przestrzega zasad samoregulacji dotyczących internetowej reklamy behawioralnej ustanowionych przez Digital Advertising Alliance. Możesz również zrezygnować z Facebooka i innych uczestniczących firm za pośrednictwem Digital Advertising Alliance w USA http://www.aboutads.info/choices/ , Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie http://youradchoices.ca/ lub European Interactive Digital Advertising Alliance w Europie http://www.youronlinechoices.eu/ lub zrezygnuj za pomocą ustawień urządzenia mobilnego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk w zakresie prywatności Facebooka, zapoznaj się z Polityką danych Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Pinterest

Usługa remarketingu na Pinterest jest świadczona przez Pinterest Inc.

Możesz zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach Pinteresta, włączając funkcję „Nie śledź” w przeglądarce internetowej lub postępując zgodnie z instrukcjami Pinteresta: http://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data

Możesz dowiedzieć się więcej o praktykach i politykach prywatności Pinteresta, odwiedzając ich stronę Polityki prywatności: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

RODOPrywatność

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach RODO

Możemy przetwarzać Dane Osobowe pod następującymi warunkami:

Zgoda: Wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Wykonanie umowy: Podanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z Państwem i/lub wszelkich jej zobowiązań przedumownych.

Obowiązki prawne: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Firmie.

Żywotne interesy: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej.

Interes publiczny: Przetwarzanie Danych Osobowych jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Spółce.

Uzasadnione interesy: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę.

W każdym przypadku Kancelaria chętnie pomoże w wyjaśnieniu konkretnej podstawy prawnej przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Twoje prawa wynikające z RODO

Firma zobowiązuje się do poszanowania poufności Twoich danych osobowych i zagwarantowania Ci możliwości skorzystania ze swoich praw.

Zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i zgodnie z prawem, jeśli przebywasz w UE, masz prawo do:

Poproś o dostęp do swoich danych osobowych. Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Twój temat. Gdy tylko jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie wykonać tych czynności, skontaktuj się z nami, aby Ci pomóc. Umożliwia to również otrzymanie kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.

Poproś o sprostowanie Twoich danych osobowych, które posiadamy. Masz prawo do poprawienia wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które posiadamy na Twój temat.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to istnieje, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie jako podstawie prawnej przetwarzania, a w Twojej szczególnej sytuacji jest coś, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych na tej podstawie. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

Żądać usunięcia swoich danych osobowych. Masz prawo poprosić nas o usunięcie lub usunięcie danych osobowych, gdy nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy nadal je przetwarzali.

Poproś o przeniesienie swoich danych osobowych. Przekażemy Tobie lub wybranej przez Ciebie stronie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo dotyczy wyłącznie informacji automatycznych, na wykorzystanie których początkowo wyrazili Państwo zgodę lub w przypadku, gdy wykorzystaliśmy te informacje do wykonania umowy z Państwem.

Wycofaj swoją zgodę. Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić Ci dostępu do określonych funkcjonalności usługi.

Korzystanie z praw RODO do ochrony danych

Możesz skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, kontaktując się z nami. Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby. Jeśli złożysz wniosek, postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć.

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, jeśli przebywasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w EOG.

Strona fanów na Facebooku

Administrator danych dla fanpage’a na Facebooku

Spółka jest Administratorem Danych Osobowych gromadzonych podczas korzystania z Usługi. Jako operator Fan Page Facebook https://www.facebook.com/watchexclusive/ Spółka oraz operator serwisu społecznościowego Facebook są Współadministratorami.

Spółka zawarła z Facebookiem umowy określające m.in. warunki korzystania z Fan Page Facebooka. Warunki te są w większości oparte na Warunkach korzystania z usługi Facebook: https://www.facebook.com/terms.php

Odwiedź Politykę prywatności Facebooka https://www.facebook.com/policy.php , aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Facebook zarządza danymi osobowymi lub skontaktuj się z Facebookiem online lub pocztą: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.

Statystyki Facebooka

Korzystamy z funkcji Facebook Insights w związku z działaniem Facebook Fan Page oraz na podstawie RODO, w celu pozyskiwania anonimowych danych statystycznych o naszych użytkownikach.

W tym celu Facebook umieszcza plik cookie na urządzeniu użytkownika odwiedzającego nasz fanpage na Facebooku. Każdy plik cookie zawiera unikalny kod identyfikacyjny i pozostaje aktywny przez okres dwóch lat, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie usunięty przed końcem tego okresu.

Facebook otrzymuje, rejestruje i przetwarza informacje przechowywane w pliku cookie, zwłaszcza gdy użytkownik odwiedza serwisy Facebooka, usługi świadczone przez innych członków Fan Page Facebooka oraz usługi innych firm korzystających z usług Facebooka.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk w zakresie prywatności Facebooka, zapoznaj się z Polityką prywatności Facebooka tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Polityka prywatności CCPA

Niniejsza sekcja dotycząca informacji o prywatności dla mieszkańców Kalifornii uzupełnia informacje zawarte w naszej Polityce prywatności i dotyczy wyłącznie wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób zamieszkałych w stanie Kalifornia.

Kategorie gromadzonych danych osobowych

Gromadzimy informacje, które identyfikują, odnoszą się, opisują, odwołują się, mogą być powiązane lub mogą być powiązane bezpośrednio lub pośrednio z konkretnym Konsumentem lub Urządzeniem. Poniżej znajduje się lista kategorii danych osobowych, które możemy gromadzić lub które mogły zostać zebrane od mieszkańców Kalifornii w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy.

Należy pamiętać, że kategorie i przykłady podane na poniższej liście są zdefiniowane w CCPA. Nie oznacza to, że wszystkie przykłady tej kategorii danych osobowych zostały w rzeczywistości zebrane przez nas, ale odzwierciedla nasze przekonanie w dobrej wierze, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, że niektóre z tych informacji z odpowiedniej kategorii mogą być i mogły zostać zebrane. Na przykład niektóre kategorie danych osobowych będą gromadzone tylko wtedy, gdy przekażesz takie dane osobowe bezpośrednio nam.

Kategoria A: identyfikatory.

Przykłady: prawdziwe imię i nazwisko, alias, adres pocztowy, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail, nazwa konta, numer prawa jazdy, numer paszportu lub inne podobne identyfikatory.

Zebrane: Tak.

Kategoria B: Kategorie danych osobowych wymienione w ustawie California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).

Przykłady: imię i nazwisko, podpis, numer ubezpieczenia społecznego, cechy fizyczne lub opis, adres, numer telefonu, numer paszportu, numer prawa jazdy lub stanowego dowodu osobistego, numer polisy ubezpieczeniowej, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia, numer konta bankowego, numer karty kredytowej , numer karty debetowej lub inne informacje finansowe, informacje medyczne lub informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym. Niektóre dane osobowe zawarte w tej kategorii mogą pokrywać się z innymi kategoriami.

Zebrane: Tak.

Kategoria C: Chronione cechy klasyfikacji zgodnie z prawem Kalifornii lub prawem federalnym.

Przykłady: wiek (40 lat lub więcej), rasa, kolor skóry, pochodzenie, narodowość, obywatelstwo, religia lub wyznanie, stan cywilny, stan zdrowia, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa, płeć (w tym płeć, tożsamość płciowa, ekspresja płciowa, ciąża lub poród i powiązanych schorzeń), orientacji seksualnej, statusu kombatanta lub wojskowego, informacji genetycznych (w tym informacji genetycznych rodziny).

Zebrane: Nie.

Kategoria D: Informacje handlowe.

Przykłady: zapisy i historia zakupionych lub rozważonych produktów lub usług.

Zebrane: Tak.

Kategoria E: Informacje biometryczne.

Przykłady: cechy genetyczne, fizjologiczne, behawioralne i biologiczne lub wzorce aktywności wykorzystywane do wyodrębniania szablonu lub innego identyfikatora lub informacji identyfikujących, takich jak odciski palców, odciski twarzy i głosowe, skany tęczówki lub siatkówki, naciskanie klawiszy, chód lub inne wzorce fizyczne oraz dane dotyczące snu, zdrowia lub ćwiczeń.

Zebrane: Nie.

Kategoria F: Internet lub inna podobna działalność sieciowa.

Przykłady: Interakcja z naszą usługą lub reklamą.

Zebrane: Tak.

Kategoria G: Dane geolokalizacyjne.

Przykłady: przybliżona lokalizacja fizyczna.

Zebrane: Nie.

Kategoria H: Dane sensoryczne.

Przykłady: informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, węchowe lub podobne.

Zebrane: Nie.

Kategoria I: Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem.

Przykłady: bieżąca lub przeszła historia pracy lub oceny wyników.

Zebrane: Nie.

Kategoria J: Informacje o edukacji niepublicznej (zgodnie z Ustawą o rodzinnych prawach edukacyjnych i prywatności (20 USC, sekcja 1232g, 34 CFR, część 99)).

Przykłady: dokumenty edukacyjne bezpośrednio związane z uczniem prowadzone przez instytucję edukacyjną lub podmiot działający w jej imieniu, takie jak oceny, transkrypcje, listy klas, plany zajęć, kody identyfikacyjne uczniów, informacje finansowe uczniów lub akta dyscyplinarne uczniów.

Zebrane: Nie.

Kategoria K: wnioski wyciągnięte z innych danych osobowych.

Przykłady: Profile odzwierciedlające preferencje, cechy, trendy psychologiczne, predyspozycje, zachowania, postawy, inteligencję, zdolności i predyspozycje danej osoby.

Zebrane: Nie.

Zgodnie z CCPA dane osobowe nie obejmują:

Publicznie dostępne informacje z rejestrów rządowych

Zidentyfikowane lub zagregowane informacje dla konsumentów

Informacje wyłączone z zakresu CCPA, takie jak:

Informacje dotyczące zdrowia lub informacje medyczne objęte ustawą o przenośności i odpowiedzialności ubezpieczenia zdrowotnego z 1996 r. (HIPAA) oraz kalifornijską ustawą o poufności informacji medycznych (CMIA) lub dane z badań klinicznych

Dane osobowe objęte niektórymi przepisami dotyczącymi prywatności w poszczególnych sektorach, w tym ustawą o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej (FRCA), ustawą Gramm-Leach-Bliley (GLBA) lub kalifornijską ustawą o ochronie prywatności informacji finansowych (FIPA) oraz ustawą o ochronie prywatności kierowców z 1994 r.

Źródła danych osobowych

Wymienione powyżej kategorie danych osobowych pozyskujemy z następujących kategorii źródeł:

Bezpośrednio od Ciebie . Na przykład z formularzy, które wypełniasz w naszej usłudze, preferencji wyrażanych lub dostarczanych za pośrednictwem naszej usługi lub z twoich zakupów w naszej usłudze.

Pośrednio od Ciebie . Na przykład z obserwowania Twojej aktywności w naszym serwisie.

Automatycznie od Ciebie . Na przykład za pomocą plików cookie, które my lub nasi usługodawcy ustawiamy na Twoim urządzeniu, gdy poruszasz się po naszej Usłudze.

Od Usługodawców . Na przykład dostawcy zewnętrzni monitorujący i analizujący korzystanie z naszej Usługi, dostawcy zewnętrzni dostarczający użytkownikowi ukierunkowane reklamy, dostawcy zewnętrzni zajmujący się przetwarzaniem płatności lub inni dostawcy zewnętrzni, z których korzystamy w celu świadczenia Usługi dla Ty.

Wykorzystywanie danych osobowych do celów biznesowych lub handlowych

Możemy wykorzystywać lub ujawniać dane osobowe, które zbieramy do „celów biznesowych” lub „celów komercyjnych” (zgodnie z definicją w ustawie CCPA), które mogą obejmować następujące przykłady:

Aby obsługiwać naszą Usługę i świadczyć Ci naszą Usługę.

Aby zapewnić Ci wsparcie i odpowiedzieć na Twoje zapytania, w tym zbadać i rozwiązać Twoje obawy oraz monitorować i ulepszać nasze usługi.

Aby wypełnić lub spełnić powód, dla którego podałeś informacje. Na przykład, jeśli udostępnisz swoje dane kontaktowe, aby zadać pytanie dotyczące naszej usługi, wykorzystamy te dane osobowe, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Jeśli podasz swoje dane osobowe w celu zakupu produktu lub usługi, wykorzystamy te informacje do przetworzenia płatności i ułatwienia dostawy.

Aby odpowiadać na żądania organów ścigania oraz zgodnie z obowiązującym prawem, nakazem sądowym lub przepisami rządowymi.

Zgodnie z opisem podczas zbierania danych osobowych lub w inny sposób określony w CCPA.

Do wewnętrznych celów administracyjnych i audytowych.

Wykrywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem i ochrona przed złośliwą, oszukańczą, oszukańczą lub nielegalną działalnością, w tym, w razie potrzeby, ściganie osób odpowiedzialnych za takie działania.

Należy pamiętać, że przykłady podane powyżej mają charakter ilustracyjny i nie są wyczerpujące. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak wykorzystujemy te informacje, zapoznaj się z sekcją „Wykorzystywanie Twoich danych osobowych”.

Jeśli zdecydujemy się zebrać dodatkowe kategorie danych osobowych lub wykorzystać zebrane przez nas dane osobowe do celów istotnie odmiennych, niepowiązanych lub niezgodnych, zaktualizujemy niniejszą Politykę prywatności.

Ujawnianie danych osobowych w celach biznesowych lub handlowych

Możemy wykorzystywać lub ujawniać i być może wykorzystaliśmy lub ujawniliśmy w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy następujące kategorie danych osobowych w celach biznesowych lub handlowych:

Kategoria A: identyfikatory

Kategoria B: Kategorie danych osobowych wymienione w ustawie California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))

Kategoria D: Informacje handlowe

Kategoria F: Internet lub inna podobna działalność sieciowa

Należy pamiętać, że kategorie wymienione powyżej są zdefiniowane w CCPA. Nie oznacza to, że wszystkie przykłady tej kategorii danych osobowych zostały w rzeczywistości ujawnione, ale odzwierciedla nasze przekonanie w dobrej wierze, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, że niektóre z tych informacji z odpowiedniej kategorii mogą być i mogły zostać ujawnione.

Kiedy ujawniamy dane osobowe w celach biznesowych lub handlowych, zawieramy umowę, która opisuje cel i wymaga, aby odbiorca zarówno zachował te dane osobowe w tajemnicy, jak i nie wykorzystywał ich do żadnych celów poza wykonaniem umowy.

Sprzedaż danych osobowych

Zgodnie z definicją w CCPA, „sprzedaż” i „sprzedaż” oznaczają sprzedaż, wypożyczanie, udostępnianie, ujawnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie, przekazywanie lub przekazywanie w inny sposób ustnie, pisemnie, elektronicznie lub w inny sposób danych osobowych konsumenta przez biznes na rzecz osoby trzeciej za cenne rozważenie. Oznacza to, że mogliśmy otrzymać jakąś korzyść w zamian za udostępnienie danych osobowych, ale niekoniecznie korzyść pieniężną.

Należy pamiętać, że kategorie wymienione poniżej są zdefiniowane w CCPA. Nie oznacza to, że wszystkie przykłady tej kategorii danych osobowych zostały w rzeczywistości sprzedane, ale odzwierciedla nasze przekonanie w dobrej wierze, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, że niektóre z tych informacji z odpowiedniej kategorii mogą być i mogły być udostępniane w zamian za odpowiednią wartość. .

Możemy sprzedawać i być może sprzedawaliśmy w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy następujące kategorie danych osobowych:

Kategoria A: identyfikatory

Kategoria B: Kategorie danych osobowych wymienione w ustawie California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))

Kategoria D: Informacje handlowe

Kategoria F: Internet lub inna podobna działalność sieciowa

Udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe określone w powyższych kategoriach następującym kategoriom stron trzecich:

usługodawcy

procesory płatności

Nasi partnerzy

Nasi partnerzy biznesowi

Dostawcy zewnętrzni, którym Ty lub Twoi agenci upoważniasz nas do ujawniania Twoich danych osobowych w związku z produktami lub usługami, które Ci dostarczamy

Sprzedaż danych osobowych osób nieletnich poniżej 16 roku życia

Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia za pośrednictwem naszej Usługi, chociaż niektóre strony internetowe stron trzecich, do których zamieszczamy linki, mogą to robić. Te strony internetowe stron trzecich mają własne warunki użytkowania i politykę prywatności. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci i instruowania ich, aby nigdy nie udostępniały informacji na innych stronach internetowych bez ich zgody.

Nie sprzedajemy danych osobowych Konsumentów, o których wiemy, że mają mniej niż 16 lat, chyba że otrzymamy pozytywną zgodę („prawo do wyrażenia zgody”) od Konsumenta w wieku od 13 do 16 lat lub rodzic lub opiekun konsumenta poniżej 13 roku życia. Konsumenci, którzy zdecydują się na sprzedaż danych osobowych, mogą w dowolnym momencie zrezygnować z przyszłej sprzedaży. Aby skorzystać z prawa do rezygnacji, Ty (lub Twój upoważniony przedstawiciel) możesz przesłać nam żądanie, kontaktując się z nami.

Jeśli masz powody, by sądzić, że dziecko w wieku poniżej 13 (lub 16 lat) przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami, podając wystarczające szczegóły, aby umożliwić nam usunięcie tych informacji.

Twoje prawa wynikające z CCPA

CCPA zapewnia mieszkańcom Kalifornii określone prawa dotyczące ich danych osobowych. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz następujące prawa:

Prawo do powiadomienia. Masz prawo do otrzymania informacji o tym, jakie kategorie Danych Osobowych są gromadzone i do jakich celów są one wykorzystywane.

Prawo do żądania. Zgodnie z ustawą CCPA masz prawo zażądać, abyśmy ujawnili Ci informacje o naszym gromadzeniu, użytkowaniu, sprzedaży, ujawnianiu w celach biznesowych i udostępnianiu danych osobowych. Po otrzymaniu i potwierdzeniu Twojej prośby ujawnimy Ci:

Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy o Tobie

Kategorie źródeł danych osobowych, które zebraliśmy o Tobie

Nasz biznesowy lub komercyjny cel gromadzenia lub sprzedaży tych danych osobowych

Kategorie stron trzecich, którym udostępniamy te dane osobowe

Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy o Tobie

Jeśli sprzedaliśmy Twoje dane osobowe lub ujawniliśmy Twoje dane osobowe w celach biznesowych, ujawnimy Ci:

Kategorie sprzedawanych kategorii danych osobowych

Kategorie ujawnionych kategorii danych osobowych

Prawo do odmowy sprzedaży danych osobowych (opt-out). Masz prawo nakazać nam, abyśmy nie sprzedawali Twoich danych osobowych. Aby przesłać prośbę o rezygnację, skontaktuj się z nami.

Prawo do usunięcia danych osobowych. Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, z pewnymi wyjątkami. Po otrzymaniu i potwierdzeniu Twojej prośby usuniemy (i polecimy naszym usługodawcom usunięcie) Twoje dane osobowe z naszych rejestrów, chyba że ma zastosowanie wyjątek. Możemy odmówić Twojej prośby o usunięcie, jeśli zachowanie informacji jest konieczne, abyśmy my lub nasi usługodawcy:

Dokończyć transakcję, dla której zebraliśmy dane osobowe, dostarczyć żądane przez Ciebie towary lub usługi, podjąć działania racjonalnie przewidywane w kontekście naszych bieżących relacji biznesowych z Tobą lub w inny sposób wykonać naszą umowę z Tobą.

Wykrywaj incydenty związane z bezpieczeństwem, chroń przed złośliwą, oszukańczą, oszukańczą lub nielegalną działalnością lub ścigaj osoby odpowiedzialne za takie działania.

Debuguj produkty, aby zidentyfikować i naprawić błędy, które osłabiają istniejącą zamierzoną funkcjonalność.

Korzystaj z wolności słowa, zapewnij prawo innego konsumenta do skorzystania z przysługującego mu prawa do wolności słowa lub skorzystaj z innego prawa przewidzianego przez prawo.

Postępuj zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności w komunikacji elektronicznej (Cal. Penal Code § 1546 i nast.).

Angażować się w publiczne lub recenzowane badania naukowe, historyczne lub statystyczne w interesie publicznym, które są zgodne z wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami etycznymi i dotyczącymi prywatności, gdy usunięcie informacji może prawdopodobnie uniemożliwić lub poważnie utrudnić wyniki badań, jeśli wcześniej wyraziłeś świadomą zgodę .

Zezwalaj wyłącznie na zastosowania wewnętrzne, które są racjonalnie dostosowane do oczekiwań konsumentów w oparciu o Twoją relację z nami.

Wypełnij obowiązek prawny.

Dokonuj innych wewnętrznych i zgodnych z prawem zastosowań tych informacji, które są zgodne z kontekstem, w którym je podałeś.

Prawo do niedyskryminacji. Masz prawo do niedyskryminacji za korzystanie z któregokolwiek z Twoich praw konsumenckich, w tym przez:

Odmawianie ci towarów lub usług

Pobieranie różnych cen lub stawek za towary lub usługi, w tym korzystanie z rabatów lub innych korzyści lub nakładanie kar

Zapewnienie Ci innego poziomu lub jakości towarów lub usług

Sugerowanie, że otrzymasz inną cenę lub stawkę za towary lub usługi lub inny poziom lub jakość towarów lub usług

Wykonywanie praw CCPA do ochrony danych

Aby skorzystać ze swoich praw wynikających z CCPA, a jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami:

E-mailem: policy@watchexclusive.eu

Odwiedzając tę stronę na naszej stronie internetowej: https://www.watchexclusive.eu/en/contact-us

Telefonicznie: +421 903 520 152

Tylko Ty lub osoba zarejestrowana w kalifornijskim Sekretarzu Stanu, którą upoważniasz do działania w Twoim imieniu, możesz złożyć możliwy do zweryfikowania wniosek dotyczący Twoich danych osobowych.

Twoja prośba do nas musi:

Podaj wystarczające informacje, które pozwolą nam racjonalnie zweryfikować, że jesteś osobą, o której zebraliśmy dane osobowe lub upoważnionym przedstawicielem

Opisz swoją prośbę z wystarczającą ilością szczegółów, która pozwoli nam właściwie zrozumieć, ocenić i odpowiedzieć na nią

Nie możemy odpowiedzieć na Twoją prośbę ani dostarczyć Ci wymaganych informacji, jeśli nie możemy:

Zweryfikuj swoją tożsamość lub uprawnienia do złożenia wniosku

I potwierdź, że dane osobowe dotyczą Ciebie

Ujawnimy i dostarczymy wymagane informacje bezpłatnie w ciągu 45 dni od otrzymania Twojego możliwego do zweryfikowania wniosku. Termin dostarczenia wymaganych informacji może zostać jednorazowo przedłużony o dodatkowe 45 dni, gdy jest to zasadnie konieczne i po uprzednim powiadomieniu.

Wszelkie udostępniane przez nas informacje obejmują tylko 12-miesięczny okres poprzedzający otrzymanie możliwego do zweryfikowania wniosku.

W przypadku wniosków o przeniesienie danych wybierzemy format udostępnienia Twoich danych osobowych, który jest łatwy do wykorzystania i powinien umożliwiać przesyłanie informacji z jednego podmiotu do drugiego bez przeszkód.

Nie sprzedawaj moich danych osobowych

Masz prawo zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych. Gdy otrzymamy i potwierdzimy od Ciebie możliwe do zweryfikowania żądanie konsumenta, przestaniemy sprzedawać Twoje dane osobowe. Aby skorzystać z prawa do rezygnacji, skontaktuj się z nami.

Dostawcy usług, z którymi współpracujemy (na przykład nasi partnerzy analityczni lub reklamowi) mogą używać w Usłudze technologii, która sprzedaje dane osobowe zgodnie z definicją ustawy CCPA. Jeśli chcesz zrezygnować z wykorzystywania swoich danych osobowych do celów reklamowych opartych na zainteresowaniach i potencjalnej sprzedaży zgodnie z definicją w prawie CCPA, możesz to zrobić, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Należy pamiętać, że każda rezygnacja jest specyficzna dla używanej przeglądarki. Może być konieczne zrezygnowanie z każdej używanej przeglądarki.

teren

Możesz zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych reklam wyświetlanych przez naszych Usługodawców, postępując zgodnie z naszymi instrukcjami przedstawionymi w Serwisie:

Platforma rezygnacji NAI: http://www.networkadvertising.org/choices/

Platforma rezygnacji EDAA http://www.youronlinechoices.com/

Platforma rezygnacji DAA: http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

Rezygnacja spowoduje umieszczenie na Twoim komputerze pliku cookie, który jest unikalny dla przeglądarki, której używasz do rezygnacji. Jeśli zmienisz przeglądarkę lub usuniesz pliki cookie zapisane przez przeglądarkę, będziesz musiał ponownie zrezygnować.

Urządzenia mobilne

Twoje urządzenie mobilne może dać Ci możliwość zrezygnowania z wykorzystywania informacji o aplikacjach, z których korzystasz w celu wyświetlania Ci reklam ukierunkowanych na Twoje zainteresowania:

„Zrezygnuj z reklam opartych na zainteresowaniach” lub „Zrezygnuj z personalizacji reklam” na urządzeniach z Androidem

„Ogranicz śledzenie reklam” na urządzeniach z systemem iOS

Możesz również zatrzymać zbieranie informacji o lokalizacji ze swojego urządzenia mobilnego, zmieniając preferencje na swoim urządzeniu mobilnym.

Polityka „Nie śledź” zgodnie z wymogami kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności w Internecie (CalOPPA)

Nasza usługa nie odpowiada na sygnały „Nie śledź”.

Jednak niektóre strony internetowe stron trzecich śledzą Twoje działania związane z przeglądaniem. Jeśli odwiedzasz takie strony internetowe, możesz ustawić swoje preferencje w swojej przeglądarce internetowej, aby informować strony internetowe, że nie chcesz być śledzony. Możesz włączyć lub wyłączyć DNT, odwiedzając stronę preferencji lub ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Prywatność dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam Dane Osobowe, prosimy Skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania Twoich danych, a Twój kraj wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody Twojego rodzica, zanim zbierzemy i wykorzystamy te informacje.

Twoje prawa do prywatności w Kalifornii (prawo Shine the Light w Kalifornii)

Zgodnie z sekcją 1798 kalifornijskiego kodeksu cywilnego (kalifornijskie prawo Shine the Light), mieszkańcy Kalifornii, którzy mają z nami ugruntowaną relację biznesową, mogą raz w roku poprosić o informacje na temat udostępniania ich danych osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego stron trzecich.

Jeśli chcesz poprosić o więcej informacji zgodnie z prawem stanu Kalifornia Shine the Light i jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Kalifornijskie prawa do prywatności dla nieletnich użytkowników (sekcja kalifornijskiego kodeksu biznesowego i zawodowego 22581)

Sekcja 22581 kalifornijskiego kodeksu biznesowego i zawodowego umożliwia mieszkańcom stanu Kalifornia w wieku poniżej 18 lat, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami witryn, usług lub aplikacji online, żądanie usunięcia opublikowanych przez siebie treści lub informacji i uzyskanie ich usunięcia.

Aby zażądać usunięcia takich danych, a jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej i podać adres e-mail powiązany z Twoim kontem.

Pamiętaj, że Twoja prośba nie gwarantuje całkowitego ani kompleksowego usunięcia treści lub informacji zamieszczonych w Internecie oraz że prawo może w pewnych okolicznościach nie zezwalać na usunięcie lub wymagać takiego usunięcia.

Linki do innych witryn

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz łącze strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do witryny tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami witryn lub usług stron trzecich i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię za pośrednictwem poczty e-mail i/lub widocznego powiadomienia w Naszej usłudze, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy datę „Ostatniej aktualizacji” u góry niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami:

E-mailem: privacy@watchexclusive.eu

Odwiedzając tę stronę na naszej stronie internetowej: https://www.watchexclusive.eu/en/contact-us

Telefonicznie: +421 903 520 152

Produkt dodany do listy życzeń